Играта се организира от СОЛТ МИ БГ ЕООД, ЕИК 204999860, адрес на управление: София, ул. Лъчезар Станчев No 5, партер. Официалните правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на нашата интернет и ФБ страници.

Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им във фейсбук страницата.

Награда /ПОДАРЪК/ – 15 посещения в Солни стаи SALT ME с продължителност 20мин. за дете.

ВАЖНО: Наградата ще е валидна в периода 01.06.2019г. до 31.08.2019г.!

Условия на играта:

“Важно е да спазите и трите условия за участие!”

1.Харесайте поста и фейсбук страницата на Солни стаи SALT ME (ако все още не сте)!

2.Споделете поста ПУБЛИЧНО!

3.Тагнете приятел/приятели в коментар под поста (колкото повече приятели тагнете (всеки в отделен коментар) , толкова по-голям е шанса да получите подарък!).

Период на играта:

Начало: 12:00ч. на 04.05.2019г.

Край: 12:00ч. на 31.05.2019г.

Обявяване на печелившият: 01.06.2019г.

• Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това предварително.

• В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

• Участвайки в играта, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

• Името на победителя ще бъде обявено във фейсбук страницата на Солни стаи SALT ME на 01.06.2019г.

• Ако победителя не потърси наградата си в 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването, губи правото да я получи.

• Наградата се предоставя само след представяне на документ за самоличност.

• В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице, след предоставяне на съответния документ за самоличност.


Leave a Reply