Промоция:

1.Посещение на ВТОРИ придружител в детска сесия 5 лв.
2. Посещение на ученик – срещу бележник в сесия за възрастни от 14 до 16ч от понеделник до петък  8 лв.
3. Посещение на пенсионери  в сесия за възрастни от 14 до 16ч от понеделник до петък  7 лв.

Промоция за всеки втори придружител в солната стая


Leave a Reply