Всичките ни солните локации ще работят от 18.05.2020

Здравейте Приятели,

От понеделник 18.05.2020, отваряме всички солни локации. Партньорите ни от Мултиспорт също ще активират картите Мултиспот в понеделник. Ще се спазват специалните противоепидемични мерки, спрямо наредбните на МЗ.
Даваме -50% за единичните посещения, както и
20 лв - запазване на цялата детска солна стая
30 лв - запазване на цялата възрастна солна стая

Противоепидемични мерки в солните стаи
Противоепидемични мерки в солните стаи

Спазвайте следните правила:

  • Задължително е носенето на защитни маски за лице при влизане в обекта, съгласно Заповед на МЗ РД-01-97/11.04.2020

  • През цялото работно време в обекта може да има едновременно не повече от 4 клиента общо (съгл. Заповед на МЗ РД-01-124/13.03.2020 г. и разяснение на МЗ изх. 16-00-4/25.03.2020 г.).

  • Винаги спазвайте дистанция от поне 1,50 (един и половина) метра между Вас и служителите/останалите посетители

  • Ако виждате или бъдете информирани от наши служители, че на касата и входа на обекта има повече клиенти от допустимото, изчакайте отвън на разумно разстояние от останалите хора.

  • В солните стаи могат да влизат не повече от 3-ма души заедно, което ще гарантира минимално разстояние 1.5 метра един от друг. Затова резервацията предварително е задължителна.
  • В солната стая за деца е нужно децата да спазват дистанция докато играят. Това е задължение на родителите!

  • Моля, ползвайте предоставените дезинфектанти при влизане в обекта.

Молим настоящите правила стриктно да бъдат спазвани! Всеки носи пълна отговорност за неспазването им.

 


Leave a Reply