СОЛ МИ Солни стаиЛекуването с Халотерапия е 100% натурален и безвреден метод на лечение. В солната стая въздухът е необичайно чист от микробиологична гледна точка и не съдържа прах, микроби и гъбични спори. Изпълнен с миниатюрни солни частици, при вдишване този въздух, наситен с отрицателни солни йони върши положителната си оздравителна работа, като подобрява обменните процеси в организма, изтласквайки токсичните елементи и заменяйки ги с природни йони от естествен произход. Главната заслуга на халотерапията се състои в очистването на органите на дихателната система. Частиците сол проникват в дихателните пътища като намаляват количеството слуз в тях, убиват вирусните бактерии и разширяват дихателните пътища.
Дишайте чисто!


Leave a Reply