fbpx

Получи подарък от Дядо Коледа

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: „Получи подарък от Дядо Коледа“:

Играта се организира от Солт Ми БГ ЕООД, ЕИК 204999860, адрес на управление: София, ул. Лъчезар Станчев No 5, МОЛ: Илина Андреева. Официалните правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на нашата интернет и ФБ страници.

Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им във фейсбук страницата.

Награди /ПОДАРЪЦИ/:

Първа награда /ГОЛЯМ ПОДАРЪК/: 10 посещения в Солна стая – SALT ME

Втора награда /СРЕДЕН ПОДАРЪК/: 5 посещения в Солна стая – SALT ME

Трета награда /МАЛЪК ПОДАРЪК/: 3 посещения в Солна стая – SALT ME

Картите важат и за двете ни локации - в България Мол и в Софарма Тауърс. Картите могат да се ползват от няколко човека едновременно!

Условия на играта:

“Важно е да спазите и трите му условия за участие!”

1.Харесайте поста и фейсбук страницата на Солни стаи – SALT ME (ако все още не сте)!

2.Споделете поста ПУБЛИЧНО!

3.Тагнете приятел/приятели в коментар под поста (колкото повече приятели тагнете (всеки в отделен коментар) , толкова по-голям е шанса да получите подарък!).

Период на играта:

Начало: 12:00ч. на 25.11.2018г.

Край: 12:00ч. на 25.12.2018г.

Обявяване на печелившите: 25.12.2018г.

• Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това предварително.

• В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

• Участвайки в играта, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

• Имената на победителите ще бъдат обявени във фейсбук страницата на Солна стая – SALT ME.

• Ако победителя не потърси наградата си в 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването, губи правото да я получи.

• Наградата се предоставя само след представяне на документ за самоличност.

• В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице, след предоставяне на съответния документ за самоличност.

Ред за работа на солните стаи след 21.10.21Виж повече
Secured By miniOrange