Получи подарък от Дядо Коледа

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: „Получи подарък от Дядо Коледа“:

Играта се организира от Солт Ми БГ ЕООД, ЕИК 204999860, адрес на управление: София, ул. Лъчезар Станчев No 5, МОЛ: Илина Андреева. Официалните правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на нашата интернет и ФБ страници.

Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им във фейсбук страницата.

Награди /ПОДАРЪЦИ/:

Първа награда /ГОЛЯМ ПОДАРЪК/: 10 посещения в Солна стая – SALT ME

Втора награда /СРЕДЕН ПОДАРЪК/: 5 посещения в Солна стая – SALT ME

Трета награда /МАЛЪК ПОДАРЪК/: 3 посещения в Солна стая – SALT ME

Картите важат и за двете ни локации - в България Мол и в Софарма Тауърс. Картите могат да се ползват от няколко човека едновременно!

Условия на играта:

“Важно е да спазите и трите му условия за участие!”

1.Харесайте поста и фейсбук страницата на Солни стаи – SALT ME (ако все още не сте)!

2.Споделете поста ПУБЛИЧНО!

3.Тагнете приятел/приятели в коментар под поста (колкото повече приятели тагнете (всеки в отделен коментар) , толкова по-голям е шанса да получите подарък!).

Период на играта:

Начало: 12:00ч. на 25.11.2018г.

Край: 12:00ч. на 25.12.2018г.

Обявяване на печелившите: 25.12.2018г.

• Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това предварително.

• В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

• Участвайки в играта, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

• Имената на победителите ще бъдат обявени във фейсбук страницата на Солна стая – SALT ME.

• Ако победителя не потърси наградата си в 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването, губи правото да я получи.

• Наградата се предоставя само след представяне на документ за самоличност.

• В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице, след предоставяне на съответния документ за самоличност.

Secured By miniOrange