Халотерапията помага срещу вредите от тютюнопушенето